Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a legrand.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Rendben
Nem fogadom el
legrand.hu

Általános Felhasználási feltételek

ÜDVÖZÖLJÜK A LEGRAND ZRT.  WEBLAPJÁN.

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, MIELŐTT A WEBLAPOT  HASZNÁLNÁ.

E WEBLAPOT CSAK TÁJÉKOZÓDÁSI, ILLETVE A TULAJDONOS ÁLTAL MEGADOTT CÉLOKRA LEHET FELHASZNÁLNI. HA ÖN HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA ÉS HASZNÁLJA E WEBLAPOT, VAGY ANYAGOKAT TÖLT LE A WEBLAPRÓL, EZZEL VÁLLALJA A JELEN ÉRTESÍTÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEK BETARTÁSÁT, MELY SZERZŐDÉST KELETKEZTET.

HA ÖN NEM VÁLLALJA A JELEN FELTÉTELEK KÖVETÉSÉT, NE ADJA MEG HOZZÁJÁRULÁSÁT, ILLETVE NE HASZNÁLJA A WEBLAPOT ÉS NE TÖLTSÖN LE RÓLA ANYAGOKAT.

 

Általános tájékoztató

www.mylegrand.hu. honlap tulajdonosa a LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság /6600 Szentes, Ipartelepi út 14/.

A weblapot a   Positive by Hinora Group Kft.  üzemelteti.

 A Weblappal kapcsolatos további jogi és tartalmi kérdéseit a hu-marketing@legrand.hu  email címre küldött levélben teheti fel részünkre.


1. A Weblapon közzétett anyagok felhasználása

 A Weblapon közzétett, más, személyekhez kötődő szellemi alkotásokat bármilyen formában felhasználni (ideértve az idézést is) csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szabad. A szerzői jogi törvényben meghatározott szabad felhasználás esetein túl harmadik személyek szellemi alkotásait csak a szerző hozzájárulásával lehet felhasználni. 

2. A Weblapon található anyagok letöltése

Az üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a Weblapon található anyagok letöltésével kapcsolatban a felhasználónál felmerülő bármilyen hibáért vagy károsodásért. 

3. A szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a tulajdonos és/vagy az üzemeltető jogosult.

Ön tudomásul veszi, hogy a Weblaphoz fűződő minden szellemi tulajdonjog (ideértve egyebek között a szerzői jogot, szabadalmakat, know-how-t, bizalmas információkat, adatbázisjogokat, valamint a védjegyekhez és formatervekhez fűződő jogokat, függetlenül attól, hogy azokat lajstromozták-e vagy sem) a Legrand Zrt-t illetve az üzemeltetőt vagy annak licencátadóit illeti meg.

A weblap tulajdonosa és üzemeltetője semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem nyújt Önnek, semmiféle szabadalmi, formatervi, védjegyjogi, szerzői jogi vagy üzleti titokra vonatkozó jogszabály alapján.

A Legrand logó védjegy, mely nemzetközi oltalom alatt áll.

A Legrand csoport védjegyoltalom alatt álló, valamint szabadalmaztatott termékei megtekinthetők a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala www.sztnh.gov.hu honlapon.

Mindezen termékek nevének, vagy műszaki megoldásoknak bármilyen – a Legrand Zrt. engedélye nélküli - felhasználása jogsértést  és egyben szellemi tulajdon elleni bűncselekményt valósít meg.

A jelen Szerződésben foglalt szerződéses feltételektől függően nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot nyújtunk Önnek, hogy hozzáférjen e Weblaphoz és a rajta szereplő anyagokhoz, felhasználja és megjelenítse azokat. Ön vállalja, hogy semmilyen módon sem szakítja félbe, illetve nem kísérli meg félbeszakítani a Weblap működését. 

A tulajdonos, illetve az üzemeltető csak termékinformációk használata céljából engedélyezi Önnek a Weblapon lévő információk megtekintését és letöltését. Ez az engedély nem jelenti az információkhoz, letöltött anyagokhoz és azok másolataihoz fűződő jogcím átruházását, és az alábbi korlátozásoknak van alávetve:

1) Ön köteles a letöltött anyagok vonatkozásában betartani minden szerzői jogi és egyéb tulajdonosi, üzemeltetői jelen feltételekben foglalt figyelmeztetést;

2) Ön semmilyen módon sem módosíthatja a letöltött anyagokat,

Ön vállalja, hogy követi a Weblapon megjelenített összes további korlátozást, amely időről időre frissíthető.

A weblap tulajdonosa és üzemeltetője semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem nyújt Önnek, semmiféle szabadalmi, formatervi, védjegyjogi, szerzői jogi vagy üzleti titokra vonatkozó jogszabály alapján.

4./ Felhasználói fiókok 

Előfordulhat, hogy Öntől megkívánjuk felhasználói fiók megnyitását ahhoz, hogy hozzáférhessen a Weblap bizonyos részeihez. Ebben az esetben Önnek végig kell járnia a regisztrációs folyamatot, és meg kell adnia részünkre az erre vonatkozó regisztrációs űrlapban szereplő teljes körű és pontos információkat. Azt is igényeljük Öntől, hogy válasszon jelszót. Ön teljes mértékben felelős jelszava bizalmas kezeléséért. Ezen kívül Ön teljes körűen felelős az említett fiókban történő bármilyen és minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az üzemeltetőt a fiókja bármilyen illetéktelen használatáról vagy a biztonság bármilyen más csorbításáról. A honlap tulajdonosa illetve üzemeltetője nem felelős azért a kárért, amely Önnél felmerülhet annak eredményeként, hogy másvalaki felhasználja az Ön jelszavát vagy fiókját. 

5./ Felhasználói garanciák 

Ön kijelenti és garantálja, hogy a Weblapot a jelen Szerződés szerint használja, beleértve a jelen Szerződés szerinti jogszabályokat és rendelkezéseket is, továbbá eleget tesz a Weblapra vonatkozó minden meglévő és jövőbeli irányelvnek és szabálynak. Ön vállalja, hogy nem használja fel a Weblapot az alábbiakra:

(a) levélszemét vagy kéretlen közlemények továbbítása;

(b) önmagának LEGRAND- ként, vagy más valakiként történő kiadása;

(c) élőfejek hamisítása vagy az azonosító adatok más manipulálása a Weblapon keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából;

(d) megtévesztés arra vonatkozólag, hogy Ön valamilyen személlyel vagy szervezettel áll kapcsolatban;

(e) bármely olyan módon történő eljárás, amely negatívan érinti más felhasználók azon lehetőségét, hogy a Weblapot használják;

(f) olyan tevékenységek végzése, amelyek sértenének bármilyen alkalmazandó jogszabályt;

(g) bármilyen anyag feltöltése vagy közvetítése, amely bármilyen módon sérti vagy bitorolja mások jogait, vagy amely jogellenes, visszaélésszerű, rágalmazó, közönséges vagy egyébként kifogásolható, vagy amely bármilyen hirdetést vagy ügyféltoborzást tartalmaz termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban;

(h) személyes adatok gyűjtése vagy tárolása más felhasználókról, kivéve, ha e felhasználók kifejezetten engedélyezik ezt, vagy

(i) a (h) pontban leírt engedély visszavonása tudomásulvételének megtagadása.

Ha Ön nem tesz eleget a fentieknek, nem használhatja a Weblapot, a Legrand Zrt-t és az Üzemeltetőt pedig jogilag nem fogja kötelezni a jelen Szerződés, és fenntartja valamennyi törvényes jogát a jogsértésekkel kapcsolatban.

Ha megszegi a felhasználói feltételeket, köteles az Ön cselekedeteinek következtében a honlap tulajdonosának illetve üzemeltetőjének és kapcsolt vállalkozásainak, valamint partnereinek az okozott kárt megtéríteni. 

6./ Változtatások 

- A Legrand Zrt. fenntartja azt a jogot, hogy – saját kizárólagos belátása szerint – bármikor, egészben vagy részben megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen Szerződés bármely részét. A jelen Szerződésen végzett változtatások akkor válnak hatályossá, amikor e változtatásról szóló értesítést feltöltjük a Weblapra. Ha Ön tovább használja a Weblapot, miután a jelen Szerződés változtatásait feltöltöttük, úgy tekintendő, hogy elfogadta ezeket a változtatásokat. 

- A tulajdonos írásbeli hozzájárulásával az üzemeltető bármikor, értesítés nélkül megszüntetheti, megváltoztathatja, kijavíthatja a Weblap bármely részében keletkezett hibákat vagy kihagyásokat, elvégezhet bármilyen más esetleges változtatást a Weblapon, illetve a Weblapban körülírt anyagokon, valamint a termékeken, programokon, szolgáltatásokon vagy árakon. A tulajdonos az üzemeltetővel történő megállapodás szerint felfüggesztheti vagy beszüntetheti a Weblapot, beleértve a Weblap bármely jellegzetességének rendelkezésre állását is. A Legrand Zrt. értesítés illetve felelősség nélkül megszabhatja bizonyos jellemzők és szolgáltatások limitjeit is, vagy értesítés illetve felelősség nélkül korlátozhatja az Ön hozzáférését a Weblap egyes részeihez vagy a Weblap egészéhez. A Legrand Zrt. bármikor megszüntetheti a fentiekben megadott engedélyt, jogokat.   

7./  Kedvezmények: 

Személyes azonosítható adatai megadásával lehetővé teszi , hogy számos kedvezményt kínáljunk Önnek, például: 

  • Az Ön által választott termékekre és az Ön érdekeire nézve konkretizált információk kérése
  • Hozzájutás személyre szóló üzenetekhez a speciális ajánlatokról és felhívásokról
  • Értesítés és információ fogadása azokra a rendezvényekre és promóciókra vonatkozólag, amelyekre Ön regisztrálta magát

Személyes adatai megadása azt is lehetővé teszi számunkra, hogy olyan piackutatást és statisztikai kutatást végezzünk, amely segít nekünk jobb termékek kifejlesztésében, weblapjaink javításában, és fogyasztóink jobb megismerésében. Ön számos online módszert választhat arra, hogy megossza velünk az adatait, mint pl. kapcsolatfelvétel, fórum, szükséges regisztrációs űrlap kitöltése, vetélkedőbe való belépés, rendezvény látogatása, valamilyen promócióban való részvétel, illetve valamilyen hírlevél címre történő megküldése.

Az információkat nem szolgáltatjuk ki harmadik félnek, kivéve, ha beszereztük ehhez az Ön hozzájárulását. Adatai kezelése vonatkozásában, kérjük tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ha azt kívánja, hogy beszüntessük a megszemélyesített ajánlatok vagy információk küldését, ezt olyan módon tudathatja velünk, hogy használja az e-mailben biztosított kijelentkezési funkciókat. Ha azt kívánja, hogy töröljük adatait, ezt olyan módon tudathatja velünk, hogy írásban jelzi felénk.

8./ Az Ön által szolgáltatott információk

 Ön szavatolja azt, hogy nem ad meg olyan információkat vagy anyagokat, amelyek rágalmazók, fenyegetők, közönségesek, zaklatóak vagy egyébként jogellenesek bármilyen alkalmazandó jog alapján, vagy amelyek megtestesítik mások védett anyagát. A tulajdonos illetve az üzemeltető fenntartja azt a jogot, hogy saját kizárólagos belátása szerint töröljön a honlapról bármilyen információt, amelyet Ön szolgáltatott.

9./ Biztonság 

(a) Nem használhat olyan készüléket vagy szoftvert, amely alkalmas a Weblap működésének megzavarására; vagy

(b) nem hozhat olyan intézkedést, amely aránytalanul vagy ésszerűtlenül megterheli a Weblap infrastruktúráját (pl. tömeges e-mailek küldése, „spamming”, azaz levélszemetek továbbítása), vagy

(c) megzavarja vagy manipulálja a Weblap szoftverjét vagy annak működőképességét.

Ez magában foglalja olyan anyagnak a Weblapra való feltöltését, amely vírusokkal, trójai falovakkal, időzített bombákkal vagy más olyan elemekkel van fertőzve, amelyek károsíthatják vagy megzavarhatják a Weblap programozási szerkezetét.

10./ Más linkek feltüntetése, használata 

A tulajdonos írásbeli hozzájárulásával az üzemeltető a jelen honlapon linkeket biztosíthat mások által üzemeltetett weblapokhoz, melyet saját kockázatára tesz meg, és az Ön feladata az, hogy minden óvintézkedést megtegyen a vírusok vagy más romboló elemek elleni védekezés céljából.

A tulajdonos és az üzemeltető nem nyújt semmiféle szavatosságot vagy nyilatkozatot a linkelt weblapokra vonatkozólag vagy az azokon szereplő információkat illetően, sem pedig az azokon ismertetett termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A linkek hallgatólagosan sem foglalják magukban azt, hogy a Legrand Zrt. vagy a jelen honlap a linkeken megjelenített vagy azokon keresztül hozzáférhető bármilyen védjegy, kereskedelmi név, logó vagy szerzői jog által védett szimbólum használatára törvényesen jogosult, vagy hogy a jelen weblap szponzorálja, jóváhagyja ezeket, ezekhez kapcsolódik vagy ezekhez társul, vagy hogy bármelyik linkelt weblap jogosult felhasználni a Legrand Csoporthoz tartozó  bármely vállalatnak a védjegyét, kereskedelmi nevét, logóját vagy szerzői jog által védett szimbólumát. A Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó. 

Kelt Budapest, 2017 .május 2. napján.

Legrand Zrt.