Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a legrand.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Rendben
Nem fogadom el
legrand.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

A Legrand Magyarország Villamossági Termékek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország Alaptörvénye, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a személyes adatok védelméről gondoskodik. 

A honlapunkon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy a személyes adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók (pl. az extranet fórum hozzászólások, illetve egyes csoportmunka funkciók, vagy hírlevél regisztráció), melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet. A Legrand Zrt. a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

A Legrand Zrt. a regisztrációkor megadott, vagy az egyéb felhasználói adatokat kizárólag statisztikai célból dolgozza fel, a statisztikai adatokat pedig egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra. A Legrand Zrt. és honlapjának üzemeltetője az általa őrzött személyes adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

A Legrand Zrt. a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. A Legrand Zrt. ezeket kizárólag honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Sem a Legrand Zrt. sem a honlap üzemeltetője azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért.

Ha a Legrand Zrt.  által küldött e-mail a címzettjén kívül más, harmadik személy birtokába jut, az e-mail tartalmát nem használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve semmilyenegyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben harmadik személyként olyan e-mail birtokába jut, amelyet a Legrand Zrt. nem a részére címzett, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell, valamint az e-mailt és csatolmányait visszaállíthatatlanul törölnie kell saját rendszeréből.

A Legrand Zrt. kizárólag olyan adatokat gyűjt, amelyeket a honlap látogatói önkéntesen adnak meg. A látogatók személyes adataik megadása nélkül látogathatják és használhatják a honlapot. Néhány szolgáltatás (pl. hírlevél) teljesítéséhez ugyanakkor szükséges lehet a személyes adatok megadása és rögzítése. Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni.

Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. A www.legrand.hu website nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

A honlap üzemeltetője megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges. A honlap üzemeltetője megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük. Az Ön internet-böngészője és a mi internet-rendszerünk közti adatáramlás biztonságáról a Secure Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik.

Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció közben.

A Legrand Zrt. honlapján regisztrált magán, ill. jogi személy egyidejűleg minden további nyilatkozata nélkül belegyezését adja, illetve kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Legrand Zrt. (székhely: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.) személyes adatait a nyilvántartsa, statisztikai, ill. marketing célokra felhasználja és tárolja.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, székhely, születési hely és dátum, telefonszám, e-mail cím, beosztás. Az adatokat a Legrand Zrt. ebből a célból jogosult tárolni, és azokat direkt-marketing, és promóciós célokra felhasználni.

A jogosult bármikor kérheti, hogy adatait a Legrand Zrt. a nyilvántartásából törölje, és azokat a továbbiakban sem nyilvántartás, sem marketing, promóciós célra fel nem használhatja.

 A Legrand Zrt. kijelenti, hogy a fent említett honlapon regisztráltak személyes adatait csak saját maga kezeli, harmadik személy részére át nem adja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Legrand Zrt. kijelenti, hogy az adatkezelés megfelel a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

A honlapon később regisztráltakra a regisztrációkor hatályos személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, folyamatosan szeretnénk informálni kínálatainkról. Amennyiben nem a továbbiakban nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja.

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek, a változtatások és ár-változások jogát fenntartjuk. Esetleges kép-, szöveghibákért felelősséget nem vállalunk.

A honlapon megjelenített információkat a portál üzemeltetője kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Legrand Zrt.